Прва Европска конференција за хепатит Ц и употреба на дроги

 
Осетното зголемување на товарот на ХЦВ во Европа одвај се рефлектира во свесноста за проблемот и вниманието што се посветува на ова прашање. Сепак, наскоро се очекуваат промени во однос на ваквата ситуација. Веќе се воведуваат високо ефективни нови третмани и се поголемо е разбирањето дека проблемот постои и дека итно се потребни инклузивни политики што ќе обезбедат лесен пристап до тестирање и лекување.   

Универзален пристап за лекување на хепaтит Ц, вклучително со пристап и за активните корисници на дрога

Во Република Македонија, според досегашните спроведени биобихејвиорални истражувања помеѓу корисниците на дроги, околу 75% од тестираните активни корисници на дроги кои инјектираат се носители на вирусот на хепатит Ц. И покрај оваквите сознанија, активните корисници на дрога немаат пристап до терапија за хепатит Ц, односно како услов за лекување се бара корисниците на дроги најмалку 12 месеци да апстинираат од употреба на дроги и/или да се вклучени во некои од програмите за лекување на зависности од дроги. Како главна причина за овој услов, здравствените работници го наведуваат ризикот од можна повторна инфекција и залудно потрошени средства за лекување.
 
Ова прашање предизвика жестока дискусија и спротивставени ставови на учесниците на вториот ден од конференцијата „Достапност на третманот за хепатит Ц за корисници на дроги во Република Македонија – добри практики и предизвици“ (Охрид - март, 2014). За повеќе информации, погледнете го видеото.

Повик против казнувањето на поседувањето и употребата на дроги

На 9 септември 2014 година во Њујорк Глобалната комисија за политики за дроги го промовираше новиот извештај „Преземање контрола: Патишта кон функционални политики за дроги“.
 
Членовите на Глобалната комисија за политики за дроги преку извештајот повикуваат на прекратување на политиките за прекршочен и кривичен прогон на луѓето кои употребуваат дроги, односно кои поседуваат дроги за лична употреба, и ги повторуваат барањата за декриминализација на дрогите, препораките за алтернативите затворските казни, притоа нагласувајќи го значењето на јавното здравје.
 

Хепатит - Размисли повторно!

На 28ми август, милиони луѓе ширум светот зедоа учество во кампањата на овогодишниот Светски ден на хепатит којашто се оддржа под мотото „Хепатит: Расмислете повторно”, со цел да ја подигнат свесноста за вирусниот хепатит и да повикаат на брзо делување од страна на владите и одговорните институции за подобрување на пристапот до лекување и програмите за превенција на хепатит Ц.
 
​Како дел од оваа кампања, погледнете го видеото од првиот ден на конференцијата што ХОПС - Опции за здрав живот Скопје ја организираше во периодот од 14ти до 16ти март оваа година, на тема „Достапност на третманот за хепатит Ц за корисници на дроги во Република Македонија – добри практики и предизвици“.
 

Хепатитот Ц е сериозен јавно здравствен проблем!

​Иако товарот од болеста предизвикана од вирусите на хепатит расте, проблемот останува игнориран во пошироки рамки или непознат за повеќето од креаторите на политиките, здравствените работници и јавноста. 

Вирусот на хепатит Ц продолжува да погодува стотици луѓе во светот и се смета за сериозен јавно здравствен проблем! 

Според Светската здравствена организација, околу 150 милиони во светот живеат со  хронична инфекција на вирусот на хепатит Ц, а секоја година во светот умираат повеќе од 350 000 луѓе заради болеста предизвикана од овој вирус.

Поради начинот на пренесување, најпогодени се луѓето кои инјектираат дроги. Затоа, обезбедувањето терапија за нив треба да биде императив, како за владите, така и за здравствените професионалци.
 
ПРИСТАП ДО ЛЕКУВАЊЕ ЗА СИТЕ НА КОИ ТОА ИМ Е ПОТРЕБНО!
 

Прес конференција по повод кампањата "НЕ КАЗНУВАЈ - ПОДДРЖИ!

​Според Испитувањето на Институтот за Јавно здравје во нашава земја има околу 10.300 – 10.900 лица кои проблематично употребуваат дроги од кои најголемиот дел инјектираат дроги. Од нив на третман се околу 1.500 или 15 %,  што е многу низок степен на покриеност на популацијата. Според европски стандарди државата има добра политика ако барем 60% од популацијата на корисници биде во контакт со некоја програма за лекување. Очигледно е дека  ние сме далеку од тој стандард. Исто така комплетно изостануваат програмите за ресоцијализација кои ги има во само 4 града во Македонија.

ПОДДРЖИ! НЕ КАЗНУВАЈ!

​Денес е 26 Јуни - Интернационалниот ден на Обединетите нации за борба против употребата на дроги и недозволената трговија со дроги. Вообичаено на овој ден Владите ширум светот ги претставуваат успесите на нивните политики во однос на дрогите,  ги промовираат нивните строги закони и во изјавите се залагаат дека ќе се борат уште повеќе против дрогите.  А не така одамна некои земји вршеа јавно линчување на сите оние кои го прекршиле законот за дроги.

Pages