Русија и епидемијата на ХИВ/СИДА

Статистиката за ХИВ/СИДА во Русија е се’ позапрепасатувачка, а од јавните институции игнорирана. Бројката на заболени во Русија се споредува со броевите во Cубсахарска Африка. Русија е една од ретките земји каде што стапката на заразени со ХИВ се зголемува отколку што се намалува. 930.000 од 500.000 во 2010 година, а вистинските бројки се веројатно многу повисоки. (Од оние што се регистрирани, некои 192.000 се веќе починати).

Причините поради епидемијата на ХИВ/СИДА се од два вида: интравенска употреба на дрога и небезбеден секс. Повеќе од 60% од ХИВ-позитивни се смета дека земаат дрога, но најчестиот метод за ширење на болеста е хетеросексуален однос. Многу од програмите на Светската здравствена организација кои се покажале како најефективен третман на интравенски зависности од дрога се забранети во Русија. Според федералниот закон на Русија на опојни дроги и психотропни супстанции, воведен во 1997 година, програми за опиоидна супституциона терапија за одвикнување од зависност се забранети, како и употреба или дистрибуцијата на метадон се казнува со казна до 20 години затвор.

Поддржи. Не казнувај!

 26-ти јуни е „Меѓународен ден на Обединетите Нации против злоупотреба на дроги и недозволена трговија“ како и ден за „Поддршка на жртвите од тортура“. Многу влади земаат учество во глобалната војна против дрога. Во минатото некои влади го одбележувале овој ден со јавни егзекуции или претепување на престапници на законот со дрога.

Поддржи. Не казнувај! Е глобална кампања за застапување за подигање на свеста на штети предизвикани од војната против дрогата. Кампањата има за цел да промовира политики на дроги кои ги почитуваат човековите права и заштита на јавното здравје, за промена на законите и политиките кои го попречуваат пристапот до интервенции за намалување на штети и други докази базирана на услуги, и да се стави крај на криминализацијата на лицата кои употребуваат дроги. Доаѓа време кога треба да ги остават зад себе сите штетни политики, идеологии и предрасуди. Време  е да  се приоритетизираат здравјето и благосостојбата на оние кои се засегнати.

И јас имам право на третман и хуман однос - конференција

Здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ продолжува со промоција на видеата кои се однесуваат на децата кои употребуваат дроги. По повод кампањата „И јас имам право на третман и хуман однос” одржа конференција на која присуствуваа претставници од Министерството за труд и социјална политика, Градот Скопје, Психијатриска Болница, Завод за социјални дејности, Меѓуопштински центар за социјална работа, Светска здравствена организација и здруженија на граѓани. Целта на конференцијата беше да се презентирана моменталната состојба со проблемот на употреба на дроги кај децата преку податоци од истражувања, но и од искуства на работата на институциите и здруженијата, да се поразговара за предизвиците и да се постават заклучоци за идни акции.

Мисли глобално - делувај локално

Колку јас, ти, ние ќе го промениме светот? Нема да го промениме но можеме да мислиме колективно, а да делуваме индивидуално, со што ќе почнеме да делуваме на промените локално. 

Глобализацијата денес слободно може да се каже дека претставува најголем двигател во решавање на локалните проблеми и тоа од повеќе аспекти, меѓу кои се пристапот до информации, креирањето на стратегии кои можат да ја подобрат улогата на локалните самоуправи, дејствување на локално ниво користејќи искуства успешни на глобален план и следење на трендови за поефикасно справување со проблемот.

Истражувачките тимови во договори за изработка на компаративна анализа

На 4.06.2015 (четврток), во Хотел Порта – Скопје,  „ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“  во рамките на проектот „Превенција на ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области“, финансиран од Европската Унија, одржа Пограничен состанок во Скопје.

Цел на состанокот беше споделување искуства и добри практики, користени методологии за теренско истражување, предизвици за време на истражувањето како и дефинирање на следните активности со поставување временска одредница.

Од  состанокот произлезе усогласување на методологиите и се дадоа конкретни насоки околу изготвување на Компаративната Анализа на постоечките локални стратегии и практики како и системската поддршка за ХИВ/СИДА на локалните самоуправи во двете држави.

На состанокот присуствуваа двата истражувачки тимови, предводени од проектните тимови на имплементирачките организации; „НГО Лабиринт“ – Приштина со Наим Телаку- заменик главен истражувач и Вања Димитриевски, главен истражувач од „Хопс“. Со свои видувања учествуваа и теренски истражувачи на двата тима од проектот.

И јас имам право на третман и хуман однос - третман на деца зависни од дроги

 „Како што ви кажав јас сум Саше. На 8 години почнав да инјектирам дроги, во 2011 година се предозирав. Ме сместија на клиниката за педијатрија Скопје. Ме третираа од зависност од дроги и други болести произлезени од употреба на дрога. Во август 2011 година, поради компликации предизвикани од долго што користев дроги по пат на инјектирање, ме преместија во специјализирана клиника за ортопедија во Охрид. По неколку дена, без хируршки да интервенираат на мене, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи при Град Скопје ме смести во приватна геријатриска институција „Сју Рајдер“ во Скопје, бидејќи не постои специјализирана институција за третман, нега и рехабилитација на деца корисници на дроги. Во декември 2011 година повторно ме вратија на Клиника за педијатрија поради влошување на инфекција на ногата. „ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ константно контактираше со мене и со претставници на Меѓуопштински центар за социјални работи и со здравствените работници на Клиниката за педијатрија, со цел да ми ја следат состојбата. Од Клиника за педијатрија ми кажаа дека имам потреба од хирушки зафат на ногата, но Клиника за ортопедија одби да ме прими.

Една година бев сместен во здравствена институција без соодветна нега. Ме пуштија во мај 2012 година и ме доверија на грижа на подалечни роднини кои добиваа надоместок, а како резултат на несоодветната нега, ја изгубив ногата и сега се движам во количка.

И јас имам право на третман и хуман однос - третман на деца зависни од дроги

 „Како што ви кажав јас сум Саше. На 8 години почнав да инјектирам дроги, во 2011 година се предозирав. Ме сместија на клиниката за педијатрија Скопје. Ме третираа од зависност од дроги и други болести произлезени од употреба на дрога. Во август 2011 година, поради компликации предизвикани од долго што користев дроги по пат на инјектирање, ме преместија во специјализирана клиника за ортопедија во Охрид. По неколку дена, без хируршки да интервенираат на мене, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи при Град Скопје ме смести во приватна геријатриска институција „Сју Рајдер“ во Скопје, бидејќи не постои специјализирана институција за третман, нега и рехабилитација на деца корисници на дроги. Во декември 2011 година повторно ме вратија на Клиника за педијатрија поради влошување на инфекција на ногата. „ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ константно контактираше со мене и со претставници на Меѓуопштински центар за социјални работи и со здравствените работници на Клиниката за педијатрија, со цел да ми ја следат состојбата. Од Клиника за педијатрија ми кажаа дека имам потреба од хирушки зафат на ногата, но Клиника за ортопедија одби да ме прими.

Една година бев сместен во здравствена институција без соодветна нега. Ме пуштија во мај 2012 година и ме доверија на грижа на подалечни роднини кои добиваа надоместок, а како резултат на несоодветната нега, ја изгубив ногата и сега се движам во количка.

И јас имам право на третман и хуман однос

„Јас сум Саше. Без родителска грижа сум. На 8 години почнав да инјектирам хероин. Претходно инхалирав лепак и солвенти. Вработените во „ХОПС“ го направија првиот контакт со мене и со уште 76 деца кои употребуваат дроги, од кои 32 се контактирани од јануари 2014 до сега. Има и детенце кое е 3 години и инхалира лепак. Три дечиња кои „ХОПС“ ги контактираше се починати од 2011-2012 година. Според податоците добиени од центрите за превенција и третман на лица кои употребуваат дроги во последниве три години нема ниту едно дете под 18 години кое е на третман со метадон и бупренорфин.

Во Македонија не постојат точни податоци колку деца употребуваме дроги. Податоците со кои се располага доаѓаат или од терен (земени од лицата кога ќе не сретнат кои работатат со проблематиката за зависности од дроги) или од истражувања кои се направени со средношколската популација.

Мојата приказна и проблем се и проблем и на другите деца кои користат дрога, ќе ви ја раскажам заедно со идните видеа.“ 

Донации за Чичино село

 ХОПС – Опции за здрав живот Скопје преку сопствена иницијатива организираше хуманитарна акција, каде се собра облека за деца и возрасни, кујнски садови, постелнини, со цел да им се помогне на семејствата кои се сместени во домот за бездомници во Чичино село, чии бараки беа опожарени пред десетина дена. Воглавно самата порака за акцијата беше пренесена преку социјални мрежи. Освен лицата ангажирани во ХОПС, голем број на хумани граѓани учествуваа со сопствени донации. Денес облеката и останатите работи беа однесени во Чичино село.

Испраќаме голема благодарност до сите хумани луѓе, кои самоинцијативно донираа и ја споделија информацијата.

40 години активизам за правата на сексуалните работници/чки

Фотографија: Ванчо ЏамбаскиОваа година, на 2 јуни се прославува 40-годишнината од окупацијата на црквата Св. Низје во Лион, Франција. Овој историски настан се случува кога над 100 сексуални работници/чки окупирале црква во знак на протест против полициското насилство и корупција. Овој ден се смета за симболичен, како раѓање на движењето на правата на сексуалните работници/чки (иако многу протести и акции се случиле во годините и децениите пред тоа во голем дел од светот, но многу од нив се нерегистрирани и заборавени). Иако во Франција проституцијата не е легална, но активностите околу неа се доста интезивни.

2 јуни се одбележува како ден на правата на сексуалните работници/чки од страна на голем број поединци и организации од целиот свет. Оваа година за да го прослават овој јубилеј на сексуалните работници/чки од Европа и пошироко, ќе се соберат во Лион со организиран протест и барања, кои ќе ги искажат погласно од било кога, за ставање на крај на нивната стигматизација и криминализација.

Pages