Покана за учество на јавна дебата

​Здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ ги поканува сите засегнати страни да учествуваат на Јавната дебата за Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Град Скопје и за Акцискиот план за остварување на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Град Скопје.

Меѓународен видео натпревар за дроги и човекови права

Војната против дрогата која се води глобално е повеќе од очигледно дека не е успешна. Тоа е причината зошто „Глобална размена“ започнува натрпревар за видео запис, како дел од караванот за „Мир, живот и правда“.  Тука се бараат приказните и од самите заедници.

Соби за инјектирање и во Словенија

​Словенија е земјата која од март 2016 има пилот проект за отварање на соби за инјектирање. Овој проект ќе има две фази. Во првата фаза ќе има мониторинг со што ќе се следат промените во однесувањето на корисниците на дрога, промени во нивната здравствена состојба и развој на програмите за намалување на штети. Втората фаза на евалуација ќе се фокусира на локалната заедница и промени во локалната средина: бројот на употребени игли во заедницата, намалување на употреба на дроги на јавни локации, намалување отпадоците при вбризгување на јавни локации - Борут Бах, претседател на НВО. Националниот институт за јавно здравје ќе биде одговорен за надгледување, следење и оценување на пилот програмата.

Неформалното образование како поттикнувач на општествени промени

„Умот не е брод што треба да се полни, туку оган што треба да се разгори.“ – Плутарх

Процесот на учење започнува веднаш по раѓањето. Учиме преку примери од непосредната околина, преку лични доживувања, имитираме, повторуваме, експериментираме, истражуваме, осознаваме. Учиме преку читање, пишување, дискутирање, искусување. Учиме секојдневно, учиме постојано. Ова постојано ми се потврдува низ моето професионално искуство. Желбата и потребата за нови знаења и искуства не запираат, дури и тогаш кога давам отпор.

На почетокот на моите студии во областа социјална работа и социјална политика мислев дека сето она што ќе го научам за време на сите предавања, вежби и практична работа ќе ме направи социјален работник. Како поминуваа годините, така сфаќав дека е потребно многу повеќе од предавања, вежби и практична работа. Па, во потрага по знаење и искуство започнав да посетувам обуки и семинари, некои поврзани со областа на студирање, а некои од други сосема поразлични области. Кога го започнав овој процес почнав да го разбирам и значењето на учењето преку искуство, кое во тоа време го доживував преку волонтирање. Откривајќи го светот на неформалното образование, дознавав колку е тоа значајно за оформувањето на личноста на професионалецот. Со секоја обука станував сè повеќе и повеќе свесна за светот околу мене.

Повик за обучувач за Зимска школа за превенција на дроги и ХИВ во Косово

НВО Лавиринт во соработка со здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ организира петдневна Зимска школа за превенција на дроги и ХИВ, преку проектот „Превенција на ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области“.

Зимската школа ќе се одржи во период од 07.03.2016 – 11.03.2016 (понеделник - петок), со што ги покануваме сите заинтересирани кандидати да се пријават за следнава позиција:

 • Обучувач.
  • Локација на одржување: Приштина, Косово.
  • Период на ангажман: еден месец.
  • Број на обучувачи: 3.
  • Земја на потекло: двајца обучувачи од Косово и еден обучувач од Македонија.

Реакција до дневниот весник ВЕСТ за статијата - „По најавата дека канбисот ќе се легализира за медицински цели масло од мархуана се бара дваесет пати повеќе“

На  веб страна на ВЕСТ, на 14 февруари објавен е текст со наслов По најавата дека канабисот ќе се легализира за медицински цели масло од мархуана се бара дваесет пати повеќе“ во кој во повеќе наврати цитирате дека дадените информации се дадени од Здружението ХОПС Опции за здрав живот Скопје.

За дадениот текст Ваша новинарка побара изјава од ХОПС за што го доби следното како информација:

 • Ставот на организацијата во однос на предложениот закон за измена и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци што меѓудругото подразбира канабисот во повеќе форми да биде доставен како лек, не само во форма на масло и да може да го препишуваат повеќе специјалисти;
 • Анализата која ХОПС ја направи за предложениот Закон која покажа дека со законот се огничуваат состојбите за кои ќе се препишува лекот;
 • Информација дека побарувачката за масло порасна последните години од кога порасна и потребата (не по најавата за законот) и дека е генерално зголемена е цената (а не 20 пати како што стои во текстот).

Како организација не сме дале изјава за цената на маслото, како и за начинот на употреба. Информациите за цените ги добиваме од корисниците и лица кои се јавуваат кај нас, но ние не соопштивме никакви цени.

Поради тоа бараме да го корегирате текстот соодветно на дадените изјави од ХОПС и да се избрише ХОПС од цитатите за кои не сме дале изјава.

Со почит Христијан Јанкулоски - извршен директор.

                                                                                                                                                                                                    

Годишен состанок на едукаторите за туберколоза

На 05.02.2016, се одржа Годишен консултативен состанок за имплементација на проектот „ДОТС интервенции во РМ“. 36 едукатори за туберкулоза од 32 имплементирачки организации и институции од 15 градови низ републиката се собраа во Скопје да поразговараат за резултатите, искуствата и предизвиците во напорите за превенција на туберкулоза помеѓу ранливите групи.

Помеѓу резултатите од претходната година, истакнато беше дека во рамки на 547 едукативни сесии,  вкупно 2980 лица (клиенти на субституционен третман, луѓе кои употребуваат дроги, сексуални работници/-чки, затвореници, бегалци/баратели на азил, луѓе кои живеат со ХИВ и Роми) добиле информации за превенција, рано откривање и соодветно лекување на туберкулоза.

Се одржа прес-конференција за регулација на медицинската употреба на канабис

​Денес во 11 часот пред Собранието на Р.М се одржа прес - конференција по повод владиниот предлог за регулација на медицинската употреба на канабис.

На крајот на минатата година Министерството за здравство бомбастично најави “легализација на марихуаната за медицинска употреба”. Кратко потоа, со предлог Закон за измени и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции предложи регулирање на медицинската употреба на канабис.

Ваквиот начин на регулирање на ова прашање нема да придонесе за поголема достапност на канабисот и неговите деривати до оние на кои им е најмногу потребен, а тоа се луѓето со одредени медицински состојби.

Здружението ХОПС Опции за здрав живот Скопје иако не беше повикано да се вклучи во јавните расправи и да даде свој придонес како експертска организација која 20 години работи на полето на политки на дроги, во јавноста укажа на недоследностите на кое предлагачите на овие законски измени останаа глуви. Поради тоа ХОПС изготви Анализа на предложените измени и дополнувања на закон за измени и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции.

ИТНО: Повик за поддршка на реакцијата на ХОПС по повод владиниот предлог за регулација на медицинската употреба на канабис

 

На крајот на минатата година Министерството за здравство бомбастично најави ,,легализација на марихуаната за медицинска употреба. Кратко потоа, со предлог закон за измени и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции предложи регулирање на медицинската употреба на канабис.

Ваквиот начин на регулирање на ова прашање нема да придонесе за поголема достапност на канабисот и неговите деривати до оние на кои им е најмногу потребен, а тоа се луѓето со одредени медицински состојби.

Здружението ХОПС Опции за здрав живот Скопје иако не беше повикано да се вклучи во јавните расправи и да даде свој придонес како експертска организација која 20 години работи на полето на политки на дроги, во јавноста укажа на недоследностите на кое предлагачите на овие законски измени останаа глуви. Поради тоа ХОПС изготви Анализа на предложените измени и дополнувања на закон за измени и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции . 

Поради оваа причина Ве покануваме на прес конференција која Здружението „ХОПС - Опции за здрав живот Скопје„ ја организира на 10 февруари во 11 часот пред Собранието на РМ. 

"Будимпештанската група" со препораки за престојната сесија на УНГАСС за дроги

Будимпештанската група е неформална мрежа на европски здруженија на граѓани вклучувајќи го и ХОПС, креирана во јули 2015 година, од организации кои работат во областа на реформите во политиките за дрога.

По формирањето на оваа група е доставена изјава до владата на Холандија, која претседава со Советот на Европската унија (ЕУ). До нив е испратена изјава во која се потенцирани принципите и препораките за ангажманот на ЕУ на претстојната Специјална сесија на Генералното собрание на Обединетите нации за проблемите во светот поврзани со дрогата и политиките за дрога, кој ќе се одржува во Њујорк во април.

Pages