Можности и предизвици кон пристапот базиран на докази во Азија

Нов извештај кој е дел од советодавните услуги и аналитика на Светската банка за Малезија, покажува дека криминализацијата на поседувањето и употребата на дрога е честа појава во светот, при што многу азиски земји ги затвораат лица кои употребуваат дроги или оние кои се осомничени за употреба на недозволени дроги, во специјализирани установи наречени задолжителни центри за притвор од дрога (CDDCs) .

Во Јужна и Југоисточна Азија, CDDCs продолжуваат да работат и сега задржуваат повеќе од 400.000 лица во повеќе од 1.000 објекти годишно. 

Основи за притворот во CDDC се движи од позитивно тестирање на урина, до сомневање за употреба на дрога. Медицинските терапии за лекување на нарушувања од употребата на супстанции, како што е третман со опиоиден агонист (OAT), не се достапни во овие установи. Наместо тоа, приодите кои често се користат се програмите за образовни и работни вештини и физичкото образование. 

Се тврди дека CDDCs се клучна компонента за сеопфатен одговор на опиоидна зависност и служат за балансирање на индивидуалните потреби за рехабилитација со право на безбедност за нивното семејство и заедница

Целосниот извештај може да го прочитате ОВДЕ.