Интерактивна мапа: глобални политики за дрога во 2017 година

Talking drugs, секоја година ја надополнуваат интеркативната мапа за глобални политики за дрога. Во 2017 година се забележува влошување на кризата со опиоидни смртни случаи во Северна Америка, екстремна бруталност против луѓето кои употребуваат дроги на Филипините и одржување или интензивирање на прохибилистичките политики за дроги во повеќе земји. Сепак има и голем број прогресивни чекори во однос на намалување на штетите и реформи поврзани со канабисот насекаде низ светот.

Погледнете ја интерактивната мапа за да видите некои од случувањата што се случија во текот на изминатата година. Иако во Македонија медицинскиот канабис е легализиран, Македонија се' уште не е ставена на мапа.