Амстердам град без стигма

Од гледна точка на активистите од Источна Европа, Амстердам е симбол на хуманата политика за дрога. За повеќето луѓе, Амстердам е град на хумана политика за дрога, успешни услуги и превентивни програми, дроп ин центри, засолништа за бездомници, соби за безбедно инјектирање дроги, супституциона терапија со хероин, продавници за канабис, паметни продавници, многу толерантна полиција и соодветни градски власти. 

Како дел од видео-истражувањето во рамките на проектот EECA CITIes, тимот на Drugreporter отиде во Амстердам за да го покаже овој град како еден вид стандард, успешен пример на балансиран и прагматичен став на градските власти кон ХИВ/СИДА. Истовремено eдна третина од сите ХИВ-позитивни холанѓани живеат во Амстердам, а контролата на епидемиската состојба во градот во суштина значи контрола на ситуацијата низ целата земја. Ова е многу важно бидејќи Амстердам не е единствениот град вклучен во проектот CITIes каде живее значителен дел од целото население на ХИВ/СИДА во одредена земја. Во контекст на ова, примерот на Амстердам може да се примени за надминување на епидемиите на ХИВ/СИДА и туберкулоза во градовите во другите региони.

Овој филм е очигледен дека, секој цент инвестиран во програмите за превенција и намалување на штетите не само што спасува животи, туку и заштедува пари. Вистина е.