Глобалниот фонд го назначува Питер Сендс како извршен директор

Одборот на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија назначи нов извршен директор- Питер Сендс. Поранешен главен извршен директор на Standard Chartered Bank, кој по истакната кариера во банкарството се впушта во голем број глобални проекти за јавно здравје.

 „Инфективните болести денес претставуваат еден од најсериозните ризици со кои се соочува човештвото. Ако работиме заедно за да ги мобилизираме средствата, да изградиме силни здравствени системи и да воспоставиме ефективни одговори на заедницата, ќе можеме да ставиме крај на епидемиите, да промовираме просперитет и да ја зголемиме нашата глобална здравствена безбедност ". -Питер Сендс

Непочитување на Законот за извршување на санкции – причина за несакани последици по животот на луѓето кои употребуваат дроги

 Во согласност со член 193 од Законот за извршување на санкции во текот на целото издржување на казната, а со зголемен интензитет во последните три месеци, пред отпуштање од затвор „потребно е да се превземат активности за подготовка за отпуштање на осудени лица и нивно прилагодување за живот на слобода“. И покрај ова, често се случува од затвор да се отпуштаат луѓе без документи за лична идентификација и без соодветно регулирано здравствено осигурување.
 
На ден 9.10.2016 година лицето М. Х. е ослободено од издржување затворска казна во КПУ Идризово во времетраење од 14 години. Кога бил доведен во затворот не поседувал документи за лична идентификација. Овде се поставува првото прашање. Како е можно М. Х. да биде осуден без соодветна идентификација? Како е можно обвинителот и судијата да го утврдат идентитетот на обвинетите доколку тие не поседуваат соодветни документи? Од сознанијата кои досега ги имаме, оваа практика во судството е променета, но во затворите сè уште постојат осуденици кои не поседуваат валидни документи за лична идентификација. Слабоста на системот оди до таму што и при остварувањето на гласачкото право осудениците се идентификуваат со домска карта наместо со лична карта. Но, вистинските проблеми на осудениците без валидни документи за лична идентификација почнуваат дури по излегувањето од затворот.

Пет причини зошто од собите за безбедно инјектирање на дроги имаат корист луѓето кои не користат дроги

Собите за безбедно инјектирање (DCRs), им овозможуваат на луѓето кои користат дроги да го прават тоа во безбедна средина, со чиста опрема и во присуство на медицински професионалци кои можат да спречат фатално предозирање. Воедно потврдено е дека се спречува ширењето на вирусите што се пренесуваат преку крв (BBVs), како што се ХИВ и хепатитис Ц.

1. DCRs обезбедуваат побезбедни улици

Пример, помеѓу 2012 и 2013 година, на улиците на Глазгов биле пронајдени речиси 2.500 отфрлени игли, вклучително и во парковите и во близина на училишта. Ова е како резултат на луѓе кои инјектираат дроги на јавни места и се без достапно место за отстранување на иглата веднаш по употреба. DCRs обезбедуваат хигиенски кутии за отстранување, така што ова не мора да се случи.

Холандската влада финансира Јутјуб канал за едукација за дроги - Drugslab

На Јутјуб има видео серијали каде што можете да гледате, како три атрактивни млади луѓе, домаќините Нели Бенер, Ренс Полман и Бастијан Розман во име на науката пробуваат дроги како екстази, спид, ЛСД и други дроги и говорат за нивните ефекти врз човечкото тело.

Каналот Drugslab има повеќе од половина милион претплатници и е поддржан од холандското Министерство за образование, култура и наука. Тој привлекува внимание, поради прикажување на ефектите од дроги кои се незаконски во многу други земји. Целта на Drugslab е да се промовира намалување на штети и едукација за дроги, преку вистински искуства. Целта не е да се поттикнуваат луѓето да користат дроги, туку да се едуцираат и да се запознаат луѓето со ефектите на овие дроги, поточно несаканите ефекти, опасностите и супстанциите што не треба да се мешаат едни со други.

Отворено писмо за поддршка на ЕХРА

Во почетокот на октомври, започна со работа во регионот на Централна и Источна Европа и Централна Азија (CEECA), нова регионална организација, Евроазиската асоцијација за намалување на штети (ЕХРА). Бидејќи ЕХРА е во рана фаза на нејзиниот развој, потребна и е поддршка за да застане на нозе -  поддршка од заедницата, од партнери, од донатори.

Резултати од анкета за употреба на дроги кај студенти

Drugsand.me е образовна веб-страница која обезбедува информации базирани на докази за постојните методи за намалување на штетите за корисниците на дрога. Од јануари до март 2017 година, спроведоа онлајн - анонимна анкета со цел да ја истражи употребата на дроги кај студентите. 

Вкупно учество зеле 329 лица од над 30 националности. Анализирани се само резултатите од 280 испитаници, бидејќи се елиминирани одговорите на испитаниците кои не се студенти. 

Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари

Средствата од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари, кои секоја година ги добива Министерството за здравство, наменети за унапредување на здравјето на граѓаните, претставуваат потенцијален извор на средства за финансирање на програмите за намалување на штети. Половина од овие средства наместо за обезбедување здравствена заштита се користат за тековни трошоци на Министерството. 
 
Министерството за здравство и Владата на Република Македонија имаат на располагање голем број можности за обезбедување на одржливоста на 16-те активни програми за намалување на штети од употреба на дроги, кои ги спроведуваат 10 граѓански организации во земјава. Овие можности Министерството за здравство и Владата на Република Македонија треба сериозно да ги разгледаат и да ги земат предвид при подготовката и буџетирањето/операционализацијата на Националната стратегија за ХИВ на Република Македонија за периодот 2017 – 2021 година. Ова особено е важно поради тоа што финансиската поддршка од Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (во натамошен текст Глобален фонд) за оваа намена завршува на 30.6.2017 година. Па оттука, доколку учеството кое досега го имаше Глобалниот фонд во програмите за намалување на штети не се надомести од Националниот буџет, Македонија ќе се соочи со сериозно зголемување на инциденцата на ХИВ, други крвно преносливи болести, како и останати последици по здравјето меѓу лицата кои користат дроги.  

Национална обука за работа со деца и млади кои употребуваат психоактивни супстанции


Oд 6 до 9 ноември, во Берово се одржува „Национална обука за работа со деца и млади кои употребуваат психоактивни супстанции“. На обуката присуствуваат професионалци од Меѓупоштинските центри за социјална работа од Скопје, Битола и Охрид, Домот за деца и младинци со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение - Скопје, Воспитно поправниот дом Тетово, Народниот правобранител на РМ, ХОПС, Опција - Охрид, Виа Вита - Битола, Избор Струмица/Гевгелија, Младински клуб Штип и Црвен крст Охрид. 

ХЕПАТИТИС: Нема елиминација без декриминализација

Членовите и претставниците на „Заедницата за вирусен хепатитис“, која вклучува луѓе кои живеат со вирусен хепатит, лекари, медицински сестри, социјални работници, истражувачи, експерти за јавно здравје, а луѓето кои користат дроги - се загрижени поради растечкиот јаз меѓу огромното влијание на хепатитис Б и Ц, во однос на луѓето кои користат дроги и нивните речиси непостоечки пристапи до превенција, дијагноза и третман на услуги во целиот свет.

Споделувањето на опрема за инјектирање на дрога со нестерилни игли, ги става луѓето на висок ризик од хепатит Б и Ц инфекции. На глобално ниво се проценува дека кај 15,6 милиони лица кои моментално инјектираат дроги, 52% се позитивни на антитела од хепатитис Ц, а 9% живеат со хроничен хепатитис Б.

Провокативен музеј за политики за дроги во Лондон

Музејот за политиките за дроги е поп-ап уметност и културен центар со програми за живеење и уметност од целиот свет, со кои се истакнува како влијаат политиките за дрога и како ги обликуваат нашите заедници. Музејот обезбедува моќно, емоционално искуство кое ги илустрира штетите предизвикани од актуелните прохибилистички политики за дроги и се залага за нови пристапи вкоренети со достоинството, здравјето и човековите права. Овој бесплатен настан од денес до петти ноември, ќе ја пренесува публиката низ целиот свет и ќе ги поттикне посетителите да размислуваат и да дејствуваат надвор од кутијата.

Pages