За поимите „наркоман/наркоманија“ или за лингвистичката конструкција на непосакуваната стварност

Навистина е чудо како демократизацијата во комуникацијата, персонифицирана во дигиталните социјални мрежи и во многубројните автономни информативни портали на интернет, овозможува воскрснување на „бајати“ вести и иницира интензивни јавни дебати. Благодарение на можностите за интензивна комуникација книгата „Дрога – Болест на денешнината“, чиј автор е невропсихијатарот Бошко Томовски, објавена во 1998 година, стана актуелна во 2015 година. Но, не е иновативноста на содржината тоа што ја поттикна јавната дебата, туку застарената и несоодветна терминологија со која авторот дрогите ги означува како „болест на денешнината“ и во која дава сопствени видувања како општеството треба да се справи со нив.

Млади во акција за дроги

Млади во акција за дроги“ (Youth Organization for Drug Action (YODA)) е мрежа на организации и поединци основана во 2011 година со цел да се одговори на потребите на младите активисти и професионалци кои се лишени од глас во однос на одредувањето на политиките за дроги, а сепак се меѓу најзасегнатите од дрогите и законите за дрогите.

ЈОДА е дел од сè поголемо движење на лица кои се изјаснуваат против догматските и стигматизирачките политики за дроги. Студентите и младите се во суштината на секоја активност преземена за спречување на дискриминацијата, па затоа заедничката соработка е од клучно значење за градење на меѓународно движење во вистинската смисла на зборот.

Јан Стола е еден од основачите на ЈОДА каде што во последните три години работи како координатор. Од 2013 година, кога ЈОДА се регистрира како фондација, Јан станува и нејзин претседател. Јан има 26 години и живее во Варшава, Полска. Има дипломирано на социјална политика на Универзитетот во Варшаваа во областа на дрогите и на политиките за дроги работи веќе осум години во рамките на неколку здруженија на граѓани.

Млади во акција за дроги“звучи доста трансцендентно. Можете ли да објасните од каде потекна идејата за основање на ваква организација?

21-ва Меѓународна конференција за СИДА

Од 18-22 јули 2016 година во Дурбан, Јужна Африка се одвива 21-вата Меѓународна конференција за СИДА (AIDS 2016). Конференцијата е собир за оние кои работат во областа на ХИВ, како и креаторите на политики, лицата кои живеат со ХИВ и други индивидуи посветени на ставањето крај на пандемијата. Оваа конференција е шанса да се процени  до каде сме, да се оцени неодамнешниот научен развој и научените лекции.

Програмата ќе претстави нови научни сознанија и понуди многу можности за структуриран дијалог на главните прашања за глобален одговор кон ХИВ. Различни типови на сесии - од апстрактни управувани презентации до симпозиуми, премостување и пленарни сесии. Други слични активности, вклучувајќи го и Глобалното село и младински програми, сателитски симпозиуми, изложбата и поврзани независни настани, ќе придонесат за исклучителна можност за професионален развој и вмрежување.

Целата програма ја имате ТУКА.

Филипините и војната против дрогата

Претседателот на Филипините - Родриго Дутерте победи за претседател на изборите на 9 мај со огромно мнозинство. Тој даде ветување дека ќе ги убие сите десетици илјади трговци со дрога и други криминалци и ја повика полицијата и цивилитe да му помогнат во таа борба. 

Родриго Дутерте вели дека човековите права не се проблем во неговата војна против дрогата, ветувајќи дека ќе ги игнорира  воедно се споредил себеси со поранешниот диктатор на Уганда - Иди Амин.

Kонсензус за пристап до ХИВ третман

Моментално се одвива онлајн петиција која можете да ја прочитате и потполните ТУКА.

Имено веќе со години се води борбата за ставање крај на ХИВ/СИДА. За да се стигне до крајот треба голбално да се поработи на неколку моменти.

  • На секое тестирање кога личноста ќе дознае дали е ХИВ позитивна да се информира и мотивира за земање на АРТ (Антиретровирусна терапија).
  • АРТ да биде бесплатна и доживотно обезбедена за оние кои имаат потреба.
  • Во многу земји трепијата за ХИВ да биде подостапна за луѓето.
  • Да се одржува континуитет во примањето на АРТ.

Многу често како причини за недостапност на терапија се ограничениот капацитет на здравствениот систем и правните пречки за луѓето како мигранти без документи, насилствата и родовата нееднаквост, стигмата и криминализацијата.

И јас имам право на третман и хуман однос

Слика во центарот на Скопје

Деца на возраст од едвај пет години се шетаат низ Паркот „Жена-борец“, држат некоја кеса во раката и повремено ја доближуваат до лицето вдишувајќи. Околу нив многу луѓе поминуваат и ги одминуваат, брзајќи, не обѕрнувајќи се кон децата како тоа да е највообичаено и очекувано.

Оваа слика ја гледаме повеќе од 10 години, а децата сè уште се на улица, сè уште инхалираат лепак, а некои веќе и инјектираат хероин. Во нашата работа досега сме сретнале 76 од тие деца. Најмалото дете кое сме го сретнале, а инјектира хероин, имаше осум години, а најмалото кое инхалираше лепак само три години.

Истражувањето спроведено за потребите на трудот „Преглед на системот за третман на деца под 18 години кои употребуваат дроги“ во 2012 година покажа дека во Воспитно-поправниот дом во Тетово во 2011 година имало 7 деца кои употребуваат дроги, во Заводот за згрижување, воспитание и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ до 2012 година имало 15 деца кои употребуваат дроги, а според податоците на Министерството за труд и социјална политика во 2011 во Скопје имало 20 деца кои употребуваат дроги.

Германија и лошиот закон за заштита на сексуални работници

7 јули е тажен ден во историјата на правата на сексуалните работници во Германија. Владата го усвои ProstSchG (Закон за заштита на проститутки) во германскиот Бундестаг. Законот претендира за борба против трговијата со луѓе, но наместо да им помогне на жртвите на овој вид криминал ја зголемува стигматизацијата на сексуалните работници на едно ново ниво.

Една од одлуките е принудена регистрација, на кое му претходи задолжително советување и проценка на менталниот статус од страна на надлежен државен орган каде претежно сексуалните работници ги сметаат како неодговорни и ментално неспособни суштества. Тие мора да извадат лична карта за проститука (поради тоа што германците сеуште не го имаат прифатено поимот сексуални работници), можат да имаат само сексуални работници кои имаат официјална дозвола за работа. Ова инхерентно ги исклучува мигрантите, барателите на азил и многу од другите ранливите групи во општеството кои свесно се вклучат во сексуалната работа за да се преживее. На самата лична карта за “проституки“ ќе стои нивно име и презиме, со потенцирана професија и фотографија.

 

Путин ја попречува работата на Фондацијата Андреј Рилков

​Фондацијата Андреј Рилков (ARF) е единствената невладина организација која обезбедува стерилни игли и шприцеви за инјектирање дроги во Москва. Овој факт се чини неверојатен кога ќе се помисли дека Русија е земја со најбрзо растечката епидемија на ХИВ, која во голема мера се пренесува преку споделување на прибор за инјектирање.

ARF работниците се против непријателството од страна на владата, недостатокот на домашни финансиски средства, повлекувањето на меѓународните донатори, како и јавната апатија која ја доживуваат, кога тие излегуваат да работат на улиците на Москва секој ден, за да им се помогне на маргинализираните млади луѓе.

Во 2012 година излезе филмот за организацијата, за промоција на своите заложби за прибирање на финансиски средства на Global Giving. Неколку години подоцна откако на својата веб страна објавиле за ефикасноста на третманот со супстициона терапија, владата го блокирала сајтот. Drugreporter оттогаш им помага со хостинг на нивниот веб-сајт.

СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЈА УСВОИ ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ХИВ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2016 ДО 2020

​Скопје, 07.07.2016: Советот на Град Скопје едногласно ја усвои ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ХИВ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2016 ДО 2020 ГОДИНА заедно со Акциски план за спроведување на оваа стратегија.

Процесот на изготвување на стратегијата траеше шест месеци и беше воден од страна на здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. Започна во септември 2015, со Обука за стратешко планирање, на која беше формирана работна група. По обуката, во период од септември 2015 до февруари 2016, следуваа координативни состаноци за изработка на стратегијата. Кон крајот на февруари 2016 врз основа на првата предлог верзија беше организирана Јавна дебата со цел јавна расправа. Во период од март 2016 до јуни 2016 беа организирани средби за застапување со претставници од Град Скопје како и Советот на градот со цел усвојување на Локалната стратегија за заштита од ХИВ за период од 2016-2020.

Повеќе информации може да најдете на следниов линк.

Ефикасна превенција од ХИВ/СИДА не е возможна без програмите за намалување на штети

​Можеме да кажеме дека со текот на времето, како резултат на бројни студии и откритија  поврзани со ХИВ/СИДА денес е постигната подобра контрола на оваа болест. Програмите за намалување на штети заземаат важно место во обликувањето на одговорот на епидемијата на ХИВ. Овие програми имаат спасено многу животи затоа е потребно да се нагласи нивната важност во одговорот на ХИВ. Денес ЕЕЦА се соочува со намалена финансиска поддршка и самото тоа влијае при превенцијата од ХИВ.

ХИВ и интравенската употреба на дрога се тесно поврзани со самиот почеток на епидемијата на ХИВ/СИДА во раните 1980-ти. Во декември 1981 година, неколку месеци по откривањето на новата непозната болест, биле пријавени два случаи на пневмонија Pneumocystis pneumonia (опортунистички инфекции поврзани со ХИВ/СИДА) кај корисници на дрога. По некое време се заклучило дека ХИВ инфекцијата се шири со реупотребена медицинска опрема (игли), при инјектирање на дрога. Неколку години подоцна е откриено дека пренесувањето на инфекцијата преку нестерилини игли е значаен фактор во развојот на епидемијата. Според канцеларијта за дроги и криминал на ОН, денес 12.7 милиони луѓе инјектираат дроги и 13.1% од нив (1.7 милиони) живеат со ХИВ. Овој проблем е голем во Источна и Југоисточна Европа, каде стапката на луѓе кои инјектираат дроги е 4.6 пати поголема од целиот свет.

Pages