10 години од првиот „Дневен центар за поддршка на сексуалните работници и нивните семејства“

Оваа година ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, го прославува десетиот јубилеен роденден на Дневениот центар за поддршка на сексуалните работници и нивните семејства, кој е дел од „Програмата сервиси - Поддршка на сексуалните работници“. 

Центарот за сексуални работници е отворен со средства од Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, маларија и туберкулоза. Овој центар е прв од таков тип во Македонија и е прилагоден на потребите на сексуалните работници. Центарот нуди повеќе сервиси под еден кров со цел да даде социо-економска поддршка на своите клиенти со севкупните капацитети кои ги поседува. 

Потребата од организирање на сервистите на едно место и зајакнувањето на заедницата на сексуални работници се клучните чинители за формирање на центар и за започнување на една дружба помеѓу сексуалните работници од најразлични сцени и тим кој е ангажиран во центарот. Во самиот центар се разменуваат искуства и слободно се говори за својата работа без осуда, стигма и дискриминација. Тимот од ХОПС кој работи со сексуалните работници во самиот центар ги информира за остварување на своите права, каде што ќе се охрабрат јавно да ги бараат своите права, место каде што се гради активизмот кај сексуалните работници. 


"Chemsex" забавите во Ливерпул се потенцијално ризични за сексуално преносливи инфекции

Јавните здравствени работници во Ливерпул се плашат од порастот на применување на "Chemsex" на забавите и ширењето на сексуално преносливите инфекции. Постои зголемена загриженост во врска со зголемувањето на популарноста на т.н. Chemsex, каде што луѓето конзумираат психоактивни дроги и се вклучуваат во групен секс, обично на куќни забави или клубови.

Практиката обично вклучува секс додека се користат метамфетамин, кристал мет, ГХБ или течни екстази, мефедрон или мјау мјау (meow meow).

Повик за поднесување текстови за деветиот број на списанието „Дроги - Политики и практики“


Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за деветиот број на списанието Дроги - Политики и практики.

Дроги - Политики и практики обработува теми поврзани со дроги, употреба на дроги, лекување зависности од дроги, но и други проблематики што се поврзани со дроги, како што се: млади и дроги, сексуална работа и дроги, ХИВ/СИДА и дроги, хепатит Б и Ц и дроги, туберкулоза и дроги, права на маргинализирани групи/заедници и дроги, родови перспективи и дроги, пристап до информации од јавен карактер и дроги, истражувања за дроги, политики за дроги, застапување и дроги, граѓанско општество и дроги, активизам и дроги, социјална работа и политика и дроги, здравство и дроги итн.

Support. Don’t Punish истражување за 2017

2017 година е 5-та година за кампањата Support. Don’t Punish која е глобална кампања за застапување повикувајќи на подобри политики за дроги. Кампањата дава приоритет на јавното здравје и човековите права. Воедно промовира реформи за политиките за дроги и за промена на законите и политиките кои го попречуваат пристапот за намалување на штети.

Оваа година ќе се координира уште еден „Глобален ден за акција“ на 26-ти јуни. Ова е и причината за нов прашалник кој би ви одзел 5-10 минути, за да им кажете на Support. Don’t Punish со какви активности треба да се продолжи во кампањата, какви активности треба да се додадат или променат. 

На следниот линк можете да станете дел од истражувањето.

Совети за новинари за новите дроги и нивните ефекти и побивање митови

Во последниве години има зголемено медиумско внимание поврзано со одредени дроги како од типот на "Спајс", "К2", "Baths Salts", "Flakka", “Фентанил“, "Моли" и други. За жал, голем дел од покриеноста во медиумите со информации од страна на некои од најпознатите добронамерни новинари, нудат погрешни и неточни информации и погрешни терминологии. Многу често е тешко да се најдат угледни извори и информации за новите дроги, како на пример од типот на синтетички катинони “Baths Salts" или синтетичките канабиноиди "Спајс" или "К2". Сето ова води кон неосновани митови и хистерии за овие супстанции во известувањето.

Бидете дел од фото-конкурсот за кампањата Support. Don't Punish!

Интерактивниот фото проект е клучна компонента за поддршка на кампањата Support. Don’t Punish. Со повеќе од 8.500 учесници, колекцијата е многу повеќе од статичка галерија. Ова премина во глобално движење, кое повикува  на ставање на крај на казнените и оштетувачки политики за контрола на дрогите.

Веќе сме 5 месеци од „Светскиот ден за акција 2017“, затоа почнете со фотографирање. Како и секоја година правилата се исти:

  • Испечатете го логото Support. Don’t Punish logo.
  • Сликајте се со него.
  • Постирајте го на фејсбук страната на Support. Don’t Punish со хаштаг #SupportDontPunish.
  • Преку Твитер - користејќи го хаштагот #SupportDontPunish.
  • И на е-пошта: campaign@idpc.net.

Европски извештај за дроги 2016:Трендови и тенденции

Во Европскиот извештај за дроги 2016: Трендови и тенденции се потенцира за здраствените ризици од користење на дроги, проблемот со појавата на нови психоактивни супстанции, како и менување на обрасците за употреба на дроги. Како еден од проблемите се и заканите од пазарите за дроги на интернет. Во извештајот се истакнува дека опиоидниот проблем на Европа и понатаму продолжува, загриженоста е голема поради покачувањето на смртноста од предозирања со хероин и синтетички опиоиди.

Прочитајте во Европскиот извештај за дроги 2016:Трендови и тенденциикои се најновите трендови во снабдувањето со дроги во Европа? Кои дроги предизвикуваат најмногу штета и загриженост денес? Кои се најновите случувања во превенција од дроги, лекување и политика?

Активизмот како средство за намалување на стигмата на дрогите – препреки и надеж за во иднина

Граѓанскиот активизам сам по себе претставува борба за промени, за добивање одредени права или едноставно запознавање на пошироката јавност со одреден проблем или сосостојба на која треба да се работи. Активизмот на полето на дрогите носи посебни потешкотии и предизвици својствени исклучиво за ова прашање.

Граѓанскиот активизам во кое било поле од социјалната сфера бара многу труд, одвојување на поголем дел од слободното време и обврски, како и целосна посветеност кон исполнувањето на зацртаните цели. Секој облик на активизам сам по себе претставува борба за промени, за добивање одредени права или едноставно запознавање на пошироката јавност со одреден проблем или со состојба на која треба да се работи. Кога се работи за дрогите активизмот во оваа област носи одредени товари и пречки со кои секој кој решил да тргне по овој пат треба да биде спремен да се соочи и нив да ги прифати уште на почетокот. За жал, живееме во општество каде што дрогите се сѐ уште табу тема и каде што народот има одреден презир и предрасуди кон секој кој се занимава со ова прашање без разлика на причините поради кои активистот ја одбрал токму оваа проблематика и дали е лично засегнат од неа.

360° Кој се плаши од различноста?

Насилството и неприфатеноста, дискриминација кон луѓето со различна сексуална ориентација е причината за се почесто иселување на овие лица од Македонија, но и за отворање т.н. сигурна куќа, засолниште за оние што се соочуваат со проблеми во секојдневието. Засолништетео е отворено благодарејќи на надворешни донации. Во ова видео можете да ги видите животните приказни на неколкумина членови од заедницата, кои отворено зборуваат за предизвикот да се живее во хомофобична атмосфера.

Аавтор: Петар Клинчарски.
Монтажа: Роберт Блажевски.
Камера: Роберт Анев и Иван Нишотовски.

Оглас за ангажирање на медицинско лице

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје распишува оглас за ангажирање на медицинско лице со работно време од 6 часа дневно на определено време.

Лицето ќе работи во Програма Сервиси- Намалување на штети од употреба на дроги, а работните обврски се состојат од:

  • Базичен третман на рани и повреди од долготрајно и неправилно инјектирање;
  • Советување за дроги и последици од нивна употреба;
  • Советувања за ХИВ и други крвно и сексуално преносливи инфекции;
  • Давање информации за терапевски модели на лекување;
  • Препраќање до соодветни здравствени институции.

Pages