Објавен е седмиот број на списанието Дроги - Политики и практики

Во октомври 2013 година Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници" го објавија првиот број на списанието ДРОГИ - ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ.

Денес на овој ден го промовираме СЕДМИОТ број на списанието, кој е посветен на младите и дрогите и активистите кои упорно работат за подигање на свеста поврзана со дрогите, намалување на стигмите и потребата на менување на политиките за дроги.

Наспроти празноверието за смртоносноста на дрогите стојат луѓе кои потврдуваат дека не се дрогите тие што убиваат, туку стереотипите вткаени во актуелните политики за дроги, во образованието и во сите културни обрасци преку кои го спознаваме и со чија помош се позиционираме во овој свет. Овие луѓе се доволно храбри за да ги раскинат синџирите на општествената осуда и јавно да кажат дека употребувале и/или дека употребуваат дроги. Со својот настап тие покажуваат дека вистинското зло се крие во институционалната дискриминација и во општествената стигматизација спрема луѓето кои употребуваат дроги наместо во дрогите како што се обидуваат да ни прикажат креаторите на политиките.

Акционен план за решавање на одлуките за нефинансирање на програми за ХИВ во земјите со среден приход

Последната година има драстично намалување на финансирање од донатори за превенција од ХИВ и туберкулоза. Една од причините е неможноста и неволноста на владите за да ги финансираат ваквите програми. Ова има катастрофални ефекти врз клучните засегнати популации (KAPs) во земјите со среден приход (MICS) - сексуалните работници, мажите кои имаат секс со мажи, луѓето кои користат дроги, затвореници, мигранти, сиромашните жени и девојки.

Ако не се преземат мерки, милиони луѓе ќе страдаат и завршат со смрт. Затоа, застапниците на граѓанското општество од целиот свет настапија со план: Action plan to reverse destructive HIV financing trends in middle-income countries, за да се сменат деструктивните трендови за финансирање на програмите за ХИВ во земјите со среден приход. Воедно ова е повик за акција и планирање и координирање на комуникациите и активностите за да се запре овој напад врз животите на луѓето и човековите права.

Препораки за корисници на дроги во услови на екстремно ладно време

Доколку сте корисник на дроги треба да преземете дополнителна грижа за вашето здравје и благосостојба во екстремни студени временски услови.

Еден начин да се прилагодите на климатските промени е да знаете како да се грижите за себе и за другите за време на студ и ниски температури.

Вашето здравје е на прво место:

 • Останете во затворени и затоплени простории за време на екстремен студ, особено по земање на дрога.
 • Секогаш контактирајте го вашиот лекар ако физички и психички не се чувствувате добро.
 • Дрогите може да влијаат на вашата телесна температура. Употребата на дрога може да доведе до хипотермија, а тоа  да доведе до :

- Појава на нејасен говор, замор, губење на меморијата, тресење, вкочанетост, промени во дишењето, промена на отчукувањата на срцето и крвниот притисок.

 • Намалувањето на  употребата на дроги во екстремно ладни временски услови  треба да се одвива само под медицински надзор.
 • Ако сте зависни од лекови (особено опијати или бензодиазепини), немојте да престанете со земање на лековите одеднаш без медицинска помош.
 • Метадон: ако сте на терапија со метадон под медицински надзор и екстремното ладно време влијае на вашата способност за пристап до лекови, обратете се кај вашиот матичен лекар.
 • Проверете ги условите каде ги чувате препишаните лекарства. Избегнувајте да ги оставате на многу влажни и студени места.
 • Ако не можете да го избегнете излегувањето надвор, внимавајте на заледени и влажни површини, особено по земање на дроги.

Супституционата терапија станува бесплатна во Грузија!

Грузија целосно ги презема трошоците за обезбедување на супституциона терапија во земјата, почнувајќи од 1 јули 2017 година. Оваа промена се случува како дел од процесот на транзиција на финансирање од страна на Глобалниот фонд, со тоа што отсега супституционата терапија ќе биде покриена со домашните средства. До сега, терапијата била финансирана преку програмите на Глобалниот фонд, каде се барало и партиципација од страна на клиентите. Само лицата кои живееле под националната линија на сиромаштија, или живеат со ХИВ се квалификувани за целосно покриени и бесплатни услуги.

Овие најави за промени ќе го елиминираат финансискиот товар за пристап до супституциона терапија за над 3100 постојани клиенти на програмите за намалување на штети, како и олеснување за идните клиенти.

Развојот на меѓународните политики за дроги од 2016 година

Многу здравствени политики фокусирани на дроги врз основа на докази биле спроведени или одобрени во голем број на земји. Франција ги отвори првите простории за безбедно користење на дроги, Јужноафриканската влада го одобри медицински канабис како и многу земји во Америка. Воедно оваа година се случија и најрепресивните и насилните политики за дроги во поновата историја - масовното убивање со наредбите од страна на претседателот на Филипините. 

На овој ЛИНК ќе ја најдете интерактивната КАРТА, каде зелените икони ✅ означуваат случувања кои се движат кон нови пристапи базирани на докази. Црвените икони ⊗ означуваат случувања кои се движат подалеку од пристап врз основа на докази, или штети кои настанале како резултат на недостатокот на политиките базирани на докази.

Промоција на истражувањето - “Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства?

Коалицијата СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ има чест да ве покани на промоцијата на истражувањето “Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? – Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години “. Промоцијата ќе се одржи на 11. 01.2017, среда, во 11.00ч, во хотел Холидеј Ин.

Резултатите од истражувањето ќе ги претстави Лина Ќостарова Унковска, главна истражувачка, ​ а збор на конференцијата ќе земе и Ирена Цветковиќ, извршна директорка на Коалицијата СЗПМЗ.

Посета на DPNSEE во Македонија

Делегација на Mрежата за Политики на дроги на Југоисточна Европа (DPNSEE), на 21-22 декември 2016 година ја посети Македонија со цел да се стекнат со информации за  политиките за дроги во земјата и да ја промовираат мрежата.
 
Извршниот директор, Милутин Милошевиќ и Тијана Жегура претседател на управниот одбор на мрежата и Танасис Апостолу, основач на мрежата и директор на Диогенис посетија неколку невладини каде ХОПС како домаќин и членка на мрежата ги запозна со стратегијата, визијата и мисијата. Беа посетени дроп ин центрите како и неколку здруженија кои работат на слична проблематика. 

Млади сексуални работници

На овој линк можете да го видите ПДФ документот, за кусиот осврт на глобалните политики за млади сексуални работници. Освртот го сумира истражувањето на младите луѓе кои продаваат секс, вклучувајќи ги и младите луѓе кои продаваат секс на возраст под 18 години и млади сексуални работници на возраст од 18 и 29 години.

Освртот дава преглед на правните рамки кои влијаат на луѓето под 18 години кои продаваат секс. Воедно покажува како системската дискриминација, стигма и криминализација ги прави поранливи младите луѓе кои продаваат секс кон ХИВ.

Оглас зa: Менаџер/ка (Раководител/ка) на програма Застапување во ХОПС

Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажман на: Менаџер/ка (Раководител/ка) на програма Застапување во ХОПС во Скопје. Почетниот ангажман е од една година.

Работни обврски:

 • Раководење со спроведувањето на активностите од програмата Застапување на Здружение ХОПС во насока на постигање на неговите цели;

 • Обезбедување имплементација на програмата во рамки на мисијата и стратешките цели на организацијата;

 • Активно застапување на интересите на ХОПС и соработување со клучни засегнати страни.

Во Масачусетс рекреативниот канабис е официјално легален

Во Масачусетс рекреативниот канабис е официјално легален. Легализацијата дозволува граѓаните над 21 година да користат канабис за рекреативна употреба исто така и да одгледуваат. Сè уште е нелегално да се продава канабис со исклучок на пациенти регистрирани за употреба на медицински канабис.

ШТО Е ДОЗВОЛЕНО?

 • Надвор од  домот лица над 21 година можат да поседуваат до 1 унца на марихуана.

 • Во внатрешноста на домот, возрасни над  21 година можат да имаат до 10 унци. Едно лице може да одгледува  до 6 растенија на марихуана за лична употреба, и до 12 централи по домаќинство се дозволени ако повеќе од еден возрасен живее во просториите.

 • Во ред е и да се подари  1 унц канабис ама да не се продава.

Pages