Апологија на „наркоманијата“

На почеток сакам да им се извинам на сите оние кои се сметаат себеси за наркомани или останатите членови на заедницата ги сметаат за „наркомани“, што ќе го употребувам овој израз во текстот. Го употребувам во продолжение на текстот со цел да укажам на бесмисленоста на изразот и вредноста која му ја дава на општеството, на културата, на државата итн.

Изразот наркоман доаѓа од ’наркон ναρκόω‘ (narkóō, „I put to sleep”) и ’манија μανία‘ (manía, занесеност, опседнатост), односно занесеност по наркотици. Овој израз е дискриминирачки и пред сѐ претставува не само денотација туку и конотативна врска со која на денотацијата наркоман му додава реалитет на ентитет (суштество) кое е пониско од другите, понеспособно од другите, гнасно, нечисто, суштество кое не заслужува дури ниту да живее, а камоли да споделува исти општествени и социјални вредности со означувачите (ненаркоманите). На лицето кое е уживател на дроги во овој случај му се додава истата „додадена“ вредност како при чинот на означување на Албанците како Шиптари. Израз нема само денотативна, туку и конотативна димензија. Со тоа лицата кои користат дроги се сметаат како лица од понизок ранг, како лица кои се недовршени и се недооформени, тие се исклучени од социјалните интерференции, немаат можност за никаква социјална и општествена рекуперација, а нивните шанси за политичка мобилизација се еднакви на нула.

Глобална анкета за дроги – резултати во 2018 година

Глобалната анкета за дроги е самостојно истражувачко друштво од Лондон, Велика Британија, кое се стреми кон тоа употребата на дроги да биде побезбедна, без оглед на тоа каков е законскиот статус на дрогата, со тоа што споделува информации со поединци, со заедници, со здравствени организации и со организации кои се занимаваат со креирање на политики.

Во мај 2018 година беа објавени резултатите од Глобалната анкета за дроги за истата година. Ова беше седми циклус во кој се спроведува Глобалната анкета за дроги, а за нас е особено интересен затоа што овој пат беше направен посебен преглед за Балканот како регион, во голем дел благодарение на балканската група која се погрижи за поинтензивна промоција на анкетата. Вообичаено, Глобалната анкета за дроги нема практика да прави анализи по држави или по региони. Сите досегашни детални извештаи се однесуваат на општата состојбата во светот.

Седмиот циклус на Глобалната анкета за дроги почна да се спроведува во ноември 2017 година и продолжи во 2018 година. Оваа анкета ја пополниле повеќе од 130000 испитаници од 44 држави, од кои околу 2000 испитаници се од Балканот. Од овие 2000 испитаници 38,2% се жени, што е повеќе од глобалната застапеност, каде има 34,2% испитанички. Според возрасна структура 58,8% испитаници од Балканот се помлади од 25 години, додека во глобални рамки 53,3% испитаници се под оваа возрасна граница.

Франција ќе биде домаќин на шестата конференција на Глобалниот Фонд за надополнување

Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија изразија огромна благодарност за одлуката на претседателот Емануел Макрон да биде домаќин на шестата конференција за надополнување на Глобалниот фонд во Франција во 2019 година.

Целта на конференцијата е да се соберат нови фондови и да се мобилизираат партнерите во насока на ставање крај на СИДА, туберкулоза и маларија до 2030 година во согласност со целите за одржлив развој. Конференцијата се одржува еднаш на секои три години и ги повикува лидерите од владите, граѓанското општество, приватниот сектор и заедниците погодени од трите најразвиени заразни болести.

Две дози на ЦБД ги намалува нападите за 40% кај пациенти со тешка форма на епилепсија

Новото истражување за канабидиолот (ЦБД) ги истакна значителните здравствени придобивки, дури и со повремените дози на ЦБД, кај луѓето кои страдаат од тешка форма на епилепсија.

Истражувачите ја испитуваа употребата на ЦБД, комбинирани со редовни епилептични лекови, за лекување на напади кај пациенти со синдром на Lennox–Gastaut. Lennox–Gastaut синдром е тешка форма на епилепсија која првенствено ги зафаќа младите деца и најчесто резултира со напади, при што пациентот одеднаш ќе падне на земја и ќе го изгуби целиот мускулен тонус.

Пролетна европска недела за тестирање на хепатитис и ХИВ

Европската асоцијација на пациенти со црн дроб (ELPA), во соработка со INTEGRATE- здружена акција, започнуваат со пилот-кампања: Пролетна европска недела за тестирање на хепатитис и ХИВ, која започнува денес и ќе трае до 25 мај.

Овој пилот служи како уште една можност во текот на годината да се промовираат тестирањата во врска со хепатитис и ХИВ и со тоа да се подигне свеста во врска со овие две состојби. Со овие тестирања всушност треба да се срушат бариерите за нивно спореведување, со што луѓето ќе бидат похрабри во одлуката за тестирање. Пилотот е продолжеток на ноемвриската акција, но тоа не значи дека ја заменува истата, која ќе си продолжи во ноември.

Документирање случаи на дискриминација поврзани со дрога во Југоисточна Европа

Oсновните човекови права на маргинализираните групи во Југоисточна Европа се прекршени и маргинализирани и дискриминирани. Стигматизацијата во општеството е силна и вградена во културните модели. DPNSEE, со поддршка на своите организации членки меѓу кои и ХОПС, започнува со истражување за документирање на случаи на дискриминација на корисниците на дрога и поврзаните ранливи и маргинализирани групи. Истражувањето треба да укаже на различните форми на дискриминација и ќе служи како основа за дополнителни активности за заштита на човековите права на засегнатите групи.

Декриминализација сега

Во согласност со податокот на тогашното Министерство за внатрешни работи на Социјалистичка Република Македонија во 1990 година, во сојузната република биле регистрирани само 314 корисници на наркотици кај население од два милиона. Само четиринаесет години подоцна Министерството за внатрешни работи нѐ информира дека во 2004 година бројот на регистрирани корисници на наркотици се искачил на 6 583 или за повеќе од дваесет пати.

Паралелно сведоци сме дека државниот апарат во изминативе декади се обидува да се справи со растечкиот број на корисници на наркотици, како и сѐ поголемиот прилив на наркотици со конзервативни методи, пред сѐ зголемена пенализација. Со таа цел беше изменета и минимум предвидената санкција за кривичните дела казниви по член 215 од Кривичниот законик на Република Македонија кои ги таргетираат производството, продажбата, транспортот, држењето со интенција за продажба на наркотици и тоа од предвидена казна затвор во распон една до десет години на предвидена казна затвор три до десет години. Дополнително во 2015 година во Републикава започна да се применува идиотското законско решение наречено Закон за одредување на видот и одмерување на висина на санкцијата.

Граѓански форум за ХИВ, хепатит и туберкулоза во Луксембург

Граѓаскиот форум за ХИВ, хепатит и туберкулоза го одржува својот полугодишен состанок во Луксембург каде преставник од ХОПС е Ивица Цековски. Освен редовното известување за новостите од земјите и за процесите на европско ниво, Форумот при оваа средба ги дефинираше и приоритетните области за своето делување во наредните неколку години:

  • Промоција на здравјето како приоритет во регионалните и соседските политики на ЕУ;
  • Универзален пристап до лекување за трите инфекции и достапност на дијагностика и лекови;
  • Справување со стигма, правни и регулаторни бариери и промоција на човекови права за сите;
  • Спроведување на комбинирана превенција.

ХОПС членува во ова советодавно тело на Европската комисија од 2014 година.

Поп-ап лабараторија за тестирање на дроги во Бристол

Првиот британски центар за тестирање на безбедноста на дроги, по успешните пилоти на неколку британски музички фестивали, ја отвори правата поп-ап лабораторија, која беше поставена овој викенд во Бристол.

Луѓето ги тестирале дрогите пред да ги кознумираат. Овие поп-ап лабаратории се поддржани од полицијата и Советот, и дрогите можат да бидат тестирани анонимно, без страв од гонење. Заедно со тестирањето,  добротворната организација The Loop, им овозможува на корисниците и 15 минути советување за дроги, каде што им обезбедуваат информации во врска со безбедноста на рекреативните дроги.

Одборот на Глобалниот фонд ја зајакнува одржливоста и домашно финансирање

СКОПЈЕ - Одборот на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија на својата 39-та седница ја истакна важноста од зајакнување на одржливоста и поддршка на успешната транзиција кон домашно финансирање за изградба на долгорочни решенија и постигнување поголема здравствена сигурност.

Глобалниот фонд е посветен на тоа да биде добар партнер во работата кон одржливоста, дејствувајќи како катализатор за дополнителни инвестиции, пополнување краткорочни празнини и решавање на тесните грла за успешна транзиција кон повеќе домашни финансии. Додека промената на финансирањето честопати вклучува предизвици, вклучувајќи и како да се финансира граѓанското општество, транзицијата ја зголемува сопственоста на земјата и е неопходна за ставање крај на епидемијата.

Премиерот Зоран Заев разговараше со Одборот за важноста од распределба на доволно ресурси и ангажирање на граѓанското општество во развојот на долгорочната одржливост на здравствените програми. Тој изрази силна доверба дека колективниот пристап може да доведе до успех.

Pages