АМФЕТАМИН (СПИД, АМФИ)

Амфетамин (алфа-метилфентиламин) е стимуланс на централниот нервен систем. Се наоѓа во форма на бел прав или паста која најчесто се користи со шмркање преку нос (снифање) или со голтање орално. Постојат податоци и за интравенско користење на амфетамините.

Амфетаминот во умерени дози создава емоционални и когнитивни ефекти како еуфорија, ја зголемува будноста, концентрацијата, го подобрува мисловниот процес, подига енергија и го засилува либидото. Можни негативни дејства се вознемиреност, збунетост, параноја, гадење, повраќање, дехидратација, покачена телесна температура, забрзана и неправилна работа на срцето.

Како и сите други стимуланси и амфетаминот создава толеранција. Кај секојдневна употреба може да се појават симптоми на навикнување и психичка зависност кои се слични како кај кокаинот и МДМА. Симптомите на навикнување се несоница, депресија, раздразливост, вознемиреност, слабост, чешење, губиток на апетит и телесна тежина. Постои и потенцијална опасност од предозирање и смрт при многу високи дози пред се како резултат на дехидратација и кардиоваскуларни испади. 

Индија усвои закон за заштита на луѓето кои живеат со ХИВ

Во март 2017 година Индија усвои закон со кој на сите луѓе кои живеат со ХИВ им се гарантира навремен и соодветен третман, право на образование и право на вработување. Ова значи дека во Индија повеќе нема да се толерира дискриминацијата на луѓето кои живеат со ХИВ во здравството, во образованието, на работното место, во јавните установи и при осигурување. Со овој Закон антиретровирусната терапија е законско право за сите пациенти со ХИВ/СИДА и владите на федералните единици се обврзуваат да обезбедат антиретровирусна терапија за соодветно и навремено лекување. Се очекува дека новововедените мерки ќа ја подобрат заштитата од ХИВ и ќе го унапредат општото здравје на целокупното население.

(Извор: The Times of India)

Семејството - главна алка при справување на проблемот со зависноста


„Семејството е институција на која ѝ должиме со човечност затоа што не е познат друг начин на кој се создаваат човечки суштества, освен со воспитување во рамките на семејната заедница“ – Маргаред Мид. Семејството е основна социјална група и некои го нарекуваат основна клетка на општеството. Гледајќи го историскиот развој на семејството, од самите почетоци на цивилизацијата, почнувајќи од времето кога луѓето живееле во хорди, па до денес, семејството ги менува своите облици и функции во зависност од општите социјални законитости и од развојот на самото општество. Меѓутоа, задоволувајќи ги основните човекови потреби за живот, штитејќи ги или отфрлувајќи ги своите деца, многу често семејствата се соочуваат со проблем кој прераснува во болест. Болеста е отсуство на здравје, но кога станува збор за болест на зависност зборуваме за болест не на единка, туку  на семејството.

Алкохол - психоактивна супстанца

АЛКОХОЛ - активна состојка етанол се наоѓа во форма на алкохолни пијалоци (пиво, вино и жестоки пијалоци - ракија, водка, џин, виски). Според дејството алкохолот спаѓа во група на така наречени депресантни - супстанци кои ја забавуваат стимулација на ЦНС, карактеризирана со депресија на менталните и физички функции. Алкохолот во почеток подига расположение и создава еуфорија, а во повисоки дози делува, депресивно врз ЦНС, го успорува мисловниот процес и реакции, доведува до поспаност, гадење и повраќање, губиток на свест,  смрт доколку се предозира.
 
Алкохол е најчесто употребувана рекреативна дрога во светот. Пивото е трет најчесто употребуван пијалок во светот после водата и чајот. Според штетноста алкохолот се споменува како една од најштетните ПАС во светот после хероинот и крекот. Алкохолот е број еден предизвикувач на несреќни случаи (собраќајни незгоди, повреди на работно место, агресивно однесување – тепачки, семејно насилство и сл.).

Петок ден за инфо-едукативни содржини за различни видови психоактивни супстанци (ПАС)

"The first place you go, when you're going to take a new drug, is the library."
Terence McKenna

 
Денес започнуваме со споделување на инфографици за различни видови психоактивни супстанци (ПАС). Еднаш во неделата, секој петок пред викенд ќе ве едуцираме и информираме за најчестите употребувани ПАС, „Новите психоактивни супстанци“, новите трендови на употреба на ПАС, ризиците, штетните последици и нивно безбедно користење.

Рекреативно користењето на дроги е популарен социо-културен феномен познат уште од дамнешни времиња. Најдобар начин да се заштитиш од ризиците и штетните последици од нивна употреба и да ги потенцираш бенефитите,инфомирањето за дејствата, дозирањето, траењето, начинот на безбедно користење како и мешањето и интеракција со други ПАС.

Користењето на ПАС секогаш со себе носи и ризици, затоа најдобро е да не ги користиш, но доколку се решиш да ги користиш информирај се добро пред што и да правиш и едуцирај се како безбедно да ги користиш.

Инфо-едукативните содржини се темелат на информации базирани на докази, а не на иделошка основа. 

Наскоро проекција на кратки филмчиња како и дискусија за намалување на штети од дроги со Еди Еинбиндер

Наскро во организација на ХОПС ќе се одржи проекција на кратки филмчиња како и дискусија за намалување на штети од дроги, која ќе ја држи Еди Еинбиндер.  

Се' што е во документарците е сосема реално. Секогаш едукативни и понекогаш шокантни. Во документарците корисниците на дрога се обидуваат да ги преземат сите неопходни мерки на претпазливост при користење на нивниот избор на дроги. Опфатени се следниве супстанции: Адерал, алкохол, цигари, пури, кокаин, DMT, хероин, кетамин, ЛСД, марихуана, MDMA, метамфетамин, печурки, азотен оксид, Oxycontin и Salvia.

Од 2008 година Еди започнува со презентирање на стратегиите за намалување на штети и превенција од предозирање со дроги во над 200 институции и конференции низ целиот свет. Предавања се одржани на врвни универзитети, средните училишта, бездомници, младински клиники. Настани се хостирани и од страна на приватни групи на родители и ученици.

SWAN издаде видео и водич за соработката во процесите на Глобалниот фонд


SWAN, во рамките на Регионалната платформа EECA, има развиено видео и водич за ангажирање на заедницата на сексуални работници во Глобалниот фонд за поддршка на процесите на национално ниво.

"Ангажирање во процесот на Глобалниот фонд. Перспектива на Заедницата " се одразува на искуства на заедниците на сексуалните работници од 6 земји: Киргистан, Украина, Грузија, Русија, Казахстан и Македонија. Водичот истражува и промовира примери на лидерство и смислен ангажман на сексуалните работници во националните одговори кон ХИВ, но исто така, ги покажува предизвиците и пречките за значајно учество. Исто така се поттикнува заедница да не се плаши да се обиде да преземе активна улога во дијалогот за ХИВ во своите земји.

 

Ивица Цековски на 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги на ОН

Од 13 до 17 март 2017 година во Виена се оджува 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги (КНД) – највисокото тело на Организацијата на Обединетите нации надлежно за креирање на светските политики во оваа област. 

Во рамки на оваа средба, претставникот на ХОПС, Ивица Цековски, денес зборуваше на панелот „Заштита на правата на младите луѓе во рамки на политиките за дроги, според меѓународните регулативи“, ко-организиран од Помпиду групата на Советот на Европа и YODA - мрежата на организации за активизам околу дроги. 

Неговото излагање ги идентификуваше предизвиците со кои се соочуваат земјите во југоисточна Европа во спроведување на обврските превземени со Политичките декларации за дроги од 1998 и 2009 година, како и Резолицијата 58/2 од сесијата на КНД во 2015 година за обезбедување на сеопфатни програми за лекување, грижа и ресоцијализција на деца и млади кои употребуваат дроги кои се базирани на докази. Помеѓу другото, ситуацијата во Македонија беше презентирана преку неколку студии на случај. 

Потреба за воведување социјални услуги за деца кои употребуваат дроги

Појавата на деца кои користат дроги е комплексен и сериозен проблем кој бара вклучување на огромен број на фактори, како на оние кои се вклучени во креирање на политики, така и на фактори кои се дел од социјалниот, од здравствениот, од образовниот систем. Станува збор за проблем кој бара надлежните министерства, пред сè Министерството за труд и социјална политика, а потоа и Министерството за здравство, сериозно да се позанимаваат со изнаоѓање начин на вклучување на децата корисници на дроги во третман, рехабилитација, ресоцијализација и нивна реинтеграција во општеството.

Постоењето на социјални сервиси и услуги има една основна цел, а тоа е давање поддршка на поединецот, на семејството или на групата воопшто. Кога се во прашање децата социјалните сервиси и услуги постојат со цел да се даде  поддршка за правилен и за нормален психофизички развој на секое дете. Уште со самото раѓање детето учи од непосредната околина. Неговото вклопување во општеството зависи од огромен број на фактори, првично од семејството, од една страна, а понатаму и од социјалните фактори, како на пример врсниците, училиштето и околината воопшто. Позитивното влијание на сите овие фактори  условува развој на здрава и на зрела личност, но не секогаш овие фактори влијаат позитивно на растот и на развојот на детето. Поради надоволно избалансирано влијание, детето може да се најде во состојба на ризик или да се соочува со одреден социјален проблем. Во таков случај на сцена доаѓаат социјалните сервиси со сите свои услуги кои ги нудат, сè со цел да се даде поддршка и помош во надминување на проблемот.

Воведно обраќање на 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги

Д-р Маргарет Чан - Генералниот директор на Светската здравствена организација, вчера 13 Март, 2017, во Виена се обрати на 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги.

„СЗО ги почитува мандатот на Комисијата како централен орган за креирање политики на ОН за опојни дроги, кои работат да ја надгледуваат примената на трите конвенции за наркотици. Како агенција за јавно здравство, СЗО се обврзува да ја продолжи  својата улога во решавањето на критични јавни здравствени елементи во однос на проблемот со дрогите во светот.“-Д р Маргарет Чан

Канцеларијата на ОН за дроги и криминал е водечка организација директно одговорна за борбата против проблемот со дрогата во светот. СЗО става посебен акцент на заедничка работа за третман на зависност од дроги и грижа за корисниците на дроги. Всушност, СЗО заеднички со ОНКДК / УНАИДС го имаат созададено водичот за намалување на штети кој се користи како главна алатка од страна на земјите кои имаат усвоено јавно-здравствен пристап за намалување на штети предизвикани од употребата на дроги.

Pages